Το χάλι μας

6 Μαρτίου 2022

20160306-3
Τις καρδιές των ανθρώπων της τωρινής πονηρής γενεάς, εκτός λίγων εξαιρέσεων, αντί να αναπαύεται το πνεύμα του Κυρίου, αναπαύεται το πνεύμα του διαβόλου, και γι’ αυτό καταντήσαμε σ’ αυτό το χάλι.

 

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος