Το μεγαλύτερο τελώνιο

27 Ιανουαρίου 2020

20170127-2Το μεγαλύτερο θέμα, είναι το θέμα της κατάκρισης. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε, δηλαδή το μεγαλύτερο τελώνιο που θα περάσουμε είναι της κατακρίσεως.

Γερ. Μακρίνα Βασσοπούλου, Καθηγ. Ι.Μ. Παναγίας Οδηγήτριας Πορταριάς Βόλου