Το ουσιαστικό σημείο

29 Μαρτίου 2020

20170329-1Εκείνο το οποίο είναι ουσιαστικό σημείο, όπου ο άνθρωπος δέχεται τη χάρη από τον Θεό, ελκύει τη χάρη του Θεού, είναι να μοιάσει στον Χριστό, να μιμηθεί τον Χριστό. Η ζωή του χριστιανού είναι μίμηση Χριστού. Η μίμηση του Χριστού δεν έγκειται στα εξωτερικά γεγονότα, αλλά στην καρδία. «Μάθετε απ’ εμού ότι πράος ειμι και ταπεινός τη καρδία», λέει ο Χριστός.

Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος