Το πολλαπλασιάζει

22 Νοεμβρίου 2020

Οι χριστιανοί στους αγώνες τους δεν ημπορούν να χρησιμοποιήσουν μέσα αλλότρια της αγάπης. Όποιος θέλει να περιορίσει το κακό διά του κακού, στην πραγματικότητα το πολλαπλασιάζει. Κατά την πατερική ρήση: «Το καλόν, εάν μη καλώς γένηται, ουκ έστι καλόν».

Γέροντας Γεώργιος Καψάνης