Το πρώτο είναι αναμάρτητο

16 Νοεμβρίου 2023

Ο θάνατος είναι μία γέφυρα που θα μας πάει στον Χριστό. Μόλις κλείσουμε τα μάτια μας, θα τ’ ανοίξουμε στην αιωνιότητα. Θα παρουσιασθούμε μπροστά στον Χριστό. Στην άλλη ζωή θα ζούμε «εκτυπώτερον» την χάρη του Θεού.

Όσιος Θεόδωρος Εδέσσης