Τον αγκαλιάζει ολόκληρο

15 Απριλίου 2019

Ο αγιασμός του ανθρώπου δεν πραγματοποιείται με την ατομική του θωράκιση, αλλά με την διεύρυνσή του σε καθολικό πρόσωπο, κατά το πρότυπο του Χριστού. Έτσι ο Άγιος βιώνει όχι μόνο την θεία ένωση, αλλά και την ενότητα με όλο τον κόσμο. Η ενότητα αυτή πραγματοποιείται με την αγάπη, που αγκαλιάζει ολόκληρο τον κόσμο, ακόμη και τους εχθρούς. Ο άνθρωπος, όταν γίνει δεκτικός του χαρίσματος αυτής της ανιδιοτελούς αγάπης που θυσιάζεται για το συμφέρον του πλησίον, διανοίγεται σε πραγματικό πρόσωπο.

Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός