Τον επηρεάζετε

13 Δεκεμβρίου 2019

20161213-3Να σκέπτεσαι καλά για τον άλλο. Με την προσευχή σας, μέσω του Χριστού, επηρεάζετε ευνοϊκά τον άλλο. Να μην σκέφτεστε άσχημα για κάποιον, διότι τότε επηρεάζετε κι’ αυτόν άσχημα.

Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης