Τότε είναι σε θέση

24 Νοεμβρίου 2022

Όταν ιδώ άνθρωπο ερεθισμένο προσεύχομαι να τον ειρηνεύση ο Κύριος και δεν ακούω τι λέγει. Γι’ αυτό και δεν στενοχωρούμαι. Όταν θα ηρεμήσει και θα δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία τότε του ομιλώ, διότι τότε είναι ακριβώς σε θέση να καταλάβει την αφροσύνη του…

Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής