100 χρόνια κάτω από τον ίδιο ουρανό

Εισαγωγή του Ακαδημαϊκού κ. Γεωργίου Κοντόπουλου στην πρώτη διάλεξη για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης, την οποία διοργάνωσε Το Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΚΕΑΕΜ) της Ακαδημίας Αθηνών την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 στο Μέγαρο της Ακαδημίας.