Ευγένιος Βούλγαρης και Ελληνορωσικές σχέσεις

Ο Χαράλαμπος Μηνάογλου μιλάει για το πρόσωπο του Ευγενίου Βουλγάρεως χαρακτηρίζοντάς τον ως τη σημαντικότερη προσωπικότητα του 18ου αι. και ως επιτομή των ελληνορωσικών σχέσεων.

Κατηγορία:
Ιστορία, Μορφές