«Αναζητώντας το χρόνο: ο χρόνος στη σύγχρονη επιστήμη, φιλοσοφία και θεολογία»

Εισήγηση του Αργύρη Νικολαΐδη, τ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής στο Α.Π.Θ. με θέμα: «Χρονικότητες» στη εκδήλωση-συζήτηση με τίτλο: Αναζητώντας το χρόνο: ο χρόνος στη σύγχρονη επιστήμη, φιλοσοφία και θεολογία στο πλαίσιο του προγράμματος Παραδόσεις και Νεωτερικότητα που υποστηρίζεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.