Το ποιμαντικό έργο στην Μητρόπολη Μπουένος Άϊρες και Νοτίου Αμερικής

Ο Μητροπολίτης Μπουένος Άϊρες και Νοτίου Αμερικής Ταράσιος μιλά για την ίδρυση, τις προοπτικές της Μητροπόλεως του και τις δυσκολίες στο ποιμαντικό έργο.