Αγιασμένες μορφές της Πάτμου

Ο Ματθαίος Μελιανός, τ. Σχολάρχης της Πατμιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής μιλάει για αγιασμένες μορφές της Πάτμου και πνευματικές φυσιογνωμίες που σημάδεψαν την πατμιακή ιστορία και παράδοση.