Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Τα εικονογραφικά από το έτος του μαρτυρίου του έως την αγιοκατάταξη (1779-1961)

Ο Φιλόλογος-Ερευνητής Μιχαήλ Παντούλας ομιλεί στο Θεολογικό Επιστημονικό Συνέδρίο με τίτλο: «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ο Αγιορείτης Φωτιστής του Γένους», που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 9 και10 Δεκεμβρίου 2014, με θέμα εισήγησης: ''Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Τα εικονογραφικά από το έτος του μαρτυρίου του έως την αγιοκατάταξη (1779-1961)''.