Αλιεία και παραγωγή άλατος στην Βυζαντινή Μακεδονία

Ο Αρχαιολόγος Αναστάσιος Σινάκος μιλάει στο Γ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο, που οργάνωσε στην Θεσσαλονίκη από 14-15 Μαΐου 2016 η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και είχε γενικό τίτλο: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεολογία – Ιστορία -Φιλολογία – Δίκαιο – Αρχαιολογία – Τέχνη. Το Συμπόσιο έλαβε χώρα στην Αίθουσα Διαλέξεων της Εταιρείας (Εθνικής Αμύνης 4). Θέμα της ομιλίας του είναι: «Αλιεία και παραγωγή άλατος στην Βυζαντινή Μακεδονία».