Αμφίπολις (Α’: ο Μέγας Αλέξανδρος ως φιλόσοφος των έργων)

Ο Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας και τ. Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης, μιλά για την Αμφίπολη και τον Μ. Αλέξανδρο ως φιλόσοφο των έργων.