Ανακήρυξη Γέρ. Μάξιμου Ιβηρίτου ως Αντεπιστέλλοντος μέλους της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

Ανακήρυξη του Γέρ. Μάξιμου Ιβηρίτου ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσίασης και ομιλίας του Οσιωτάτου Γέροντος Μαξίμου με θέμα: «Ο Αθωνίτης Πατριάρχης του Γένους & Μέγας Εθνοϊερομάρτυς Άγιος Γρηγόριος ο Ε΄, η οποία έλαβε χώρα την 10η Απριλίου 2019, ημέρα μνήμης του Ιερομάρτυρος Γρηγορίου Ε΄, στην αίθουσα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.