“Αναρχικώς…πολιτεύομενοι” παρουσίαση του νέου βιβλίου του ιστορικού Λευτέρη Παπακώστα. Ομιλητής ο Γιώργος Κούκιος.

Το τρίτο από τα τέσσερα μέρη της παρουσίασης του βιβλίου του Λευτέρη Παπακώστα "Αναρχικώς.....πολιτευόμενοι" (Ιστορία και διπλωματία στη νεότερη Ελλάδα). Συντονίζει η Ευγενία Κατούφα. Ομιλητής στο μέρος αυτό ο Γιώργος Κούκιος, ιστορικός ερυνητής και στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.