Ανθρώπινο και πνευματικό στοιχείο στην τέχνη της σύνθεσης

Ο μουσικός Ανδρέας Ροδουσάκης μιλάει για το σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα σύνθεσης της μουσικής και το παραδοσιακό τρόπο σύνθεσης, θίγοντας θέματα μουσικού πολιτισμού και ανθρώπινης έμπνευσης.