Από την αυτομεμψία στην αυτογνωσία

Ο Πρωτ. Χριστόδουλος Μπίθας παρουσιάζει την ασκητική οδό από την αυτομεμψία στην αυτογνωσία, σύμφωνα με την εμπειρία των αγίων Πατέρων.