Από την μετάνοια στην αυτομεμψία

Ο Πρωτ. Χριστόδουλος Μπίθας μιλάει για την πορεία από την μετάνοια στην αυτομεμψία, σύμφωνα με τις εμπειρίες των μεγάλων Πατέρων και ασκητών.