Από το φως του Σπηλαίου του Πλάτωνα στο φως της Δαμασκού

Η Καθηγήτρια του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ Άννα Νικήτα Κόλτσιου μιλάει στην Εσπερίδα με θέμα: «Και είπεν ο Θεός: Γενηθήτω Φως». Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις του Φωτός, που διοργάνωσε το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ στο πλαίσιο του Διεθνούς Εορτασμού του 2015 ως έτους φωτός. Θέμα της εισηγήσεως της είναι: «Από το φως του σπηλαίου του Πλάτωνα στο φως της Δαμασκού».