Από το μηδέν στην ύλη

Η Βασιλική Θεοδωρακοπούλου, πτυχιούχος ΜΜΕ (Πάντειο Πανεπιστήμιο) στην ομιλία της «ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΣΤΗΝ ΥΛΗ» («Γιγαντομαχία περί της ουσίας», Πλάτων, Σοφιστής)