«Από το Σταυρό δε κατεβαίνουμε μας κατεβάζουν»

Ο Επίσκοπος Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας κ. Αγαθόνικος μιλάει για το έργο της Ιεραποστολής στην νεοσύστατη Επισκοπή του και τις θεολογικές βάσεις της Ιεραποστολής.

Κατηγορία:
Ιεραποστολή
Θέμα:
Ιεραποστολή