Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και δημιουργία του κόσμου

Ο ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός, στο πρώτο μέρος της ομιλίας του με τίτλο «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η σύσταση της ατμόσφαιρας από τους Προσωκρατικούς μέχρι σήμερα«.

Πρόκειται για την εναρκτήρια ομιλία του 3ου Επιστημονικού Συνεδρίου για την Προσωκρατική Φιλοσοφία «Προσωκρατική Φιλοσοφία: Ο Άνθρωπος, η Κοινωνία και ο Κόσμος», που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 και Πέμπτη 7 Απριλίου 2016, στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Διεθνής Επιστημονική Εταιρία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Υπό την αιγίδα του του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών