Αρχαιολογικά ευρήματα στον ευρύτερο χώρο Καστοριάς – Φλώρινας (Β’)

Η Γεωργία Στρατούλη, Δρ. Αρχαιολογίας, Εφορία Αρχαιοτήτων Καστοριάς, μιλά στο 11ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο, «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ - Οι δυνατότητες και οι δράσεις των Φυσικών Επιστημών στο Φυσικό περιβάλλον», που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Φυσικών στη Φλώρινα (27-29 Μαρτίου 2015). Θέμα της ομιλίας: "Αρχαιολογικά ευρήματα στον ευρύτερο χώρο Καστοριάς - Φλώρινας"