Αρετές και ελαττώματα της ελληνικής ψυχής

Ο Αρχιμ. Ιωαννίκιος Κοτσώνης, μιλάει για τις αρετές και τα ελαττώματα της ελληνικής ψυχής και τα προβλήματα που ταλανίζουν ιστορικά τους Έλληνες.