Προσβάσιμη σελίδα

Αργή ή σύντομη η εξήγηση της παλαιάς βυζαντινής σημειογραφίας; (2ο μέρος)

Ο Δρ Ιωάννης Αρβανίτης μιλάει για την ερμηνεία της παλαιάς βυζαντινής σημειογραφίας και τη διαδικασία της εξήγησης του στιχηραρίου και ειρμολογίου. Η εν λόγω διαπραγμάτευση βασιζεται στην έρευνα του ομιλητή για την υποκείμενη λογικής της εξήγησης των μελών σύμφωνα με τις εξηγήσεις των Τριών Διδασκάλων στη Νέα Μέθοδο στη θεωρία του Σίμωνα Καρά περί σύντομης ερμηνείας της μεσοβυζαντινής σημειογραφίας.
Τελευταία Βίντεο
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ