Χρονολογία, τα νεύρα της ιστορίας: το 1207 π.Χ. γύρισε ο Οδυσσέας στην Ιθάκη!

Η Αστροφυσικός και Επικ. Καθηγήτρια του Παν/μίου Αθηνών, Παναγιώτα Πρέκα – Παπαδήμα προβαίνει σε μια ενδιαφέρουσα σύνδεση των θετικών επιστημών με τις θεωρητικές, παρουσιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο η Αστρονομία δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα της Ιστορίας – επιτρέποντας τον χρονολογικό προσδριορισμό σημαντικών ιστορικών γεγονότων. Η παρουσίαση έχει τίτλο «Αστρονομικά φαινόμενα και χρονολόγηση της επιστροφής του Οδυσσέα και του Τρωικού Πολέμου» και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Επιστημονικής ημερίδας “Η Αστρονομία στα Έπη του Ομήρου. Αστρονομικά περιοδικά φαινόμενα και χρονολογήσεις” που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, στο Κεντρικό Kτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών. (Γ’ μέρος)