Χρονολόγηση της επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη

Δύο προφητείες, δύο αστρονομικά φαινόμενα: μια ομάδα επιστημόνων μελετώντας την Οδύσσεια του Όμηρου και αντιπαραβάλοντάς την με τα αστρονομικά και άλλα δεδομένα της εποχής, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο βασιλιάς της Ιθάκης επέστρεψε στην πατρίδα του τον Οκτώβριο του 1207 π.Χ. Η Παναγιώτα Πρέκα-Παπαδήμα, Αστροφυσικός, Επικ. Καθ. Παν/μιου Αθηνών, παρουσιάζει στο 3ο Επιστημονικό Συνέδριο "Φιλοσοφία & Κοσμολογία" τη σχετική εργασία που υλοποίησε η ίδια και οι: Παπαμαρινόπουλος Σ., Γεωφυσικός, Καθηγητής Παν/μιου Πατρών και Πρόεδρος της Ε.Μ.Α.Ε.Μ., Αντωνόπουλος Π., Φυσικός, Ερ. Αστρονόμος, Παν/μιο Πατρών, Μητροπέτρος Π., Φιλόλογος, Νομικός, Συγγραφέας, Τσιρώνη Α., Φιλόλογος, Υποψήφια Διδάκτωρ Παν/μιου Πατρών και Μητροπέτρου Ε. Φιλόλογος, Διδάκτωρ Παν/μιου Πατρών