Δεκαπενταμελή συμβούλια και διαμεσολαβητές εναντίον σχολικού εκφοβισμού

Οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν να παίξουν σημαντικότατο ρόλο στην αντιμετώπιση του bullying είτε μέσω των εκλεγμένων 15μελών συμβουλίων, είτε μέσω επιλεγμένων και ειδικά εκπαιδευμένων μαθητών, των διαμεσολαβητών. Αυτά και άλλα ενδιαφέροντα μας λέει ο Δρ. Παναγιώτης Σιαπέρας, Ψυχολογός - Εργοθεραπευτής, στη συνέντευξή του σχετικά με το σχολικό εκφοβισμό.