Διεθνείς Ναυτιλιακές Σχέσεις

Σε συνέντευξή του στην Πεμπτουσία ο κ. Ισίδωρος Παχουνδάκης παρουσιάζει το θέμα των διεθνών ναυτιλιακών σχέσεων ως κεντρικό ζήτημα της ναυτιλιακής εκπαίδευσης.