Εδώ ήρθαμε για μετάνοιαν

Ο μακαριστός Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός (+2009), μιλώντας για την μετάνοια, που είναι ο κύριος σκοπός της μοναχικής ζωής, περιγράφει τον ισόβιο αγώνα των μοναχών να ζήσουν εν υπακοή, με την κατά Χριστόν άσκηση, με πίστη, ταπείνωση και υπομονή, με αγάπη για τον Θεό και τους ανθρώπους, ώστε να αξιωθούν την πνευματική πρόδο και τον αγιασμό.