«Εγλύκανες τις απλές καρδίες των ανθρώπων Γέροντα Αιμιλιανέ»

Σήμερα συμπληρώνεται ένα έτος από την προς Κύριον εκδημία του Γέροντος Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτου. Η προσωπικότητα και το έργο του Γέροντος Αιμιλιανού απετέλεσαν και αποτελούν κεντρικά θέματα του ενδιαφέροντος της Πεμπτουσίας. Για τον λόγο αυτό έχουν γίνει έως τώρα πολλές σχετικές αναρτήσεις και αφιερώματα όπου αναδεικνύεται η ζώσα πίστη και το Αγιοπνευματικό βίωμα του εις ουρανούς μεταστάντος Γέροντος. Εις τιμήν και μνήμην επαναφέρονται οι λόγοι που εκφωνήθηκαν κατά την πάνδημο εξόδιο ακολουθία του, αρχής γενομένης από τον λόγο του καθηγουμένου της Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας Γέροντος Ελισαίου, ο οποίος υπήρξε πνευματικό τέκνο του.

Ο Καθηγούμενος της Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας Γέρων Ελισαίος εκφωνώντας τον επικήδειο λόγο του στην εξόδιο ακολουθία του Γέροντος Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτου σκιαγραφεί την προσωπικότητα του εκλιπόντος αναφερόμενος στα πνευματικά του χαρακτηριστικά.