Εκκλησία και Διασπορά (Ευρώπη-Αμερική)

Εισήγηση του Μητροπολίτη Σουηδίας κ. Κλεόπα με θέμα: «Εκκλησία και Διασπορά (Ευρώπη-Αμερική)» στη Διημερίδα «Θρησκευτική – Εκκλησιαστική Διπλωματία στον 21ο αιώνα» «Αποτύπωση Αρχών Πολιτικής και προτάσεις χάραξης Στρατηγικής για την άσκηση Θρησκευτικής και Εκκλησιαστικής Διπλωματίας», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2019.