«Εκκλησία και Κράτος στο Βυζάντιο είναι το ίδιο πράγμα»

Ο Καθηγητής Πάολο Οντορίκο μιλάει για το θέμα του 9ου Θερινού Πανεπιστημίου Βυζαντινών Σπουδών το οποίο είχε ως θέμα «Τα δίκτυα από τους Βυζαντινούς χρόνους έως σήμερα».