«Εκκλησιαστική Σχολή Λαμίας: 100 χρόνια προσφοράς στην Εκκλησία και το πολιτισμό»

Ο Ιωάννης Ζαχαράκης, Διευθυντής του Εκκλησιαστικού Σχολείου Λαμίας μιλάει για την εκατονταετή προσφορά της Σχολής στην Εκκλησία και τα γράμματα.