Ελλάδα και ελληνική γλώσσα: οι μεγάλες μου αγάπες

Ο Eusebi Ayensa Prat, Αντεπιστέλλον Μέλος Ακαδημίας Αθηνών, Ακαδημαϊκός, Καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας, Πρόεδρος Ισπανοελληνικού Συνδέσμου μιλάει στην Πεμπτουσία για την Ελλάδα και ελληνική γλώσσα, τις μεγάλες του αγάπες, όπως της χαρακτηρίζει.