Έλληνες, Χριστιανοί Ορθόδοξοι στη Βιέννη: άλλοτε και τώρα…

Ο νομικός Σπύρος Μπαζίνας μιλά για την προσωπική του εμπειρία από την ένταξη του ιδίου και της οικογένειάς του στην ελληνική κοινότητα της Βιέννης, για την Μητρόπολη και την ενοριακή ζωή, αλλά και για τη διαχρονική παρουσία των Ελλήνων, που διέπρεψαν αφήνοντας για πάντα το στίγμα τους στην πρωτεύουσα της Αυστρίας. Μιλά επίσης και για την κατάσταση σήμερα και τις συνθήκες τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν όσοι σήμερα επιχειρούν να μεταναστεύσουν στη χώρα αυτή, που σε γενικές γραμμές είναι φιλική προς τους Έλληνες.