Εμπόδια στην επικοινωνία των κληρικών με το ποίμνιο

Στο πέμπτο μέρος της αποκλειστικής συνέντευξής του στην Πεμπτουσία ο π. Χρήστος Αιγίδης αναδεικνύει την ανάγκη της εωτερικής πνευματικής συγκρότησης και της υγιούς κοινωνικότητας για την άρση των εμποδίων στην επικοινωνία του κληρικού με το πλήρωμα της Εκκλησίας.