Επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο των αγιορείτικων μετοχίων και τη σχέση τους με τις τοπικές κοινωνίες

Η Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Virginia Δρ Φωτεινή Κονδύλη μιλάει στο Θ' Συνέδριο της Αγιορειτικής Εστίας για τα αγιορείτικα μετόχια, με τίτλο εισήγησης: ''Ενάντια στην κρίση. Ο ρόλος των αγιορείτικων μετοχίων στο ύστερο Βυζάντιο.''