Επιστήμη, Αλήθεια και Κοινωνία

Στο δεύτερο μέρος της αποκλειστικής του συνεντεύξεως στην Πεμπτουσία ο καθηγητής Γιώργος Παύλος εξηγεί πώς ένας φυσικός επιστήμων μπορεί να αναχθεί από την ορατή αλήθεια την οποία ερευνά η Φυσική, στην Αόρατη και όντως Αλήθεια. Η γνώση αυτή δεν είναι στατική αλλά προχωρά και επηρεάζει βαθειά τις δι-ανθρώπινες σχέσεις και τις κοινωνίες και την πολιτική. «Καμία άλλη θεολογία από αυτήν της ορθόδοξης Εκκλησίας δεν μπορεί να αναμετρηθεί με την σύγχρονη επιστήμη»