Επιστήμη και Θρησκεία: διάλογος, με την Τέχνη διαμεσολαβητή (Α’)

Ο Βασίλειος Κωνσταντούδης, Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας – ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο πρώτο μέρος της ομιλίας του «Επιστήμη και θρησκεία στη λογοτεχνία και την τέχνη. Η διαμεσολάβηση της τέχνης στο διάλογο επιστήμης και θρησκείας» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων «Επιστήμη και θρησκεία: μια περίπλοκη σχέση», στις Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας)

Οργάνωση: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (www.eie.gr), Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ευθύμιος Νικολαΐδης, Δ/ντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ – YΠΕYΘΥΝΟΣ ΟΡΓAΝΩΣΗΣ: Νίκος Λιβανός, Επιστημονικός, Συνεργάτης ΙΙΕ/ΕΙΕ