«Έρως και Έρις»: Αναζητώντας την ποιητική των πραγμάτων

Ο Κώστας Λουδοβίκος μιλώντας στο φακό της ''Πεμπτουσίας'' αναφέρεται σε θέματα ποιητικής και δημιουργίας, αναζητώντας το διαρκώς ποιείν σε καιρούς κρίσης.