«Ευαγγέλιον και ήθος κατά τον Απ. Παύλο», Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο ΚΣΤ΄ Παυλείων