Ευρωπαϊκή Ένωση και ερημοποίηση της γης

VIDEO PLAYER by video hosting
Ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, Κωνσταντίνος Κοσμάς, μιλά για μέτρα που προτίθεται να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να προστατευθούν τα γεωργικά εδάφη και να αποτραπεί η ερημοποίηση της γης.