Συγκινείται η ψυχή και λέγει: Πανάγαθε λυπήσου με, κοίτα πού έφτασα!

Ο μακαριστός Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός (+2009) μιλάει για την σημασία της εξομολόγησης στον πνευματικό μας αγώνα καθώς και για την αγία αρετή της εκκοπής του ιδίου θελήματος και της φυλακής του νοός σε κάθε στιγμή της ζωής μας.