«Πόντιος σημαίνει υποχρέωση…»

Σε αποκλειστική του συνέντευξη ο Κωνσταντίνος Φωτιάδης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μέσα στο περιβάλλον της μοναδικής έκθεσης για τον Πόντο και την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, δικής του έμπνευσης και οργάνωσης, ομιλεί για την σημασία της 19ης Μαΐου, ημέρα μνήμης της Ποντιακής Γενοκτονίας.