Γεώργιος Μαντζαρίδης: «Εσωστρέφεια – εξωστρέφεια»

Ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γεώργιος Μαντζαρίδης σε συνέντευξή του στην Πεμπτουσία μιλά για την εξωστρέφεια που χαρακτηρίζει άνθρωπο σήμερα (σε κάθε επίπεδο της ανθρώπινης δραστηριότητας, πολιτική, επιστήμη, τέχνη, κ.ά.) σε αντίθεση με την εσωστρέφεια που θα έπρεπε να έχει και να τον καταξιώνει ως πρόσωπο