Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης: ο Χαρισματούχος Υποτακτικός

Ο Γεώργιος Μαντζαρίδης, ομ. Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., μιλάει στην Πεμπτουσία για τον Γέροντα Εφραίμ Κατουνακιώτη. Η ζωή του Γέροντα Εφραίμ Κατουνακιώτη ήταν ένα συνεχές μαρτύριο συνειδήσεως. Ακολούθησε τους Πατέρες και εφάρμοσε με ακρίβεια στη ζωή του τη διδασκαλία τους. Διακρίθηκε για την μαρτυρική του υπακοή, και χαρακτηρίσθηκε ο χαρισματούχος υποτακτικός. Βίωσε την πληρότητα της θείας Χάριτος από τα πρώτα ασκητικά του βήματα, έφθασε σε μεγάλα ύψη αρετής και απέκτησε κρείττονα χαρίσματα, και ανέπαυσε πνευματικά πολλούς μοναχούς, κληρικούς και λαϊκούς.